Quick and Useful with Anna Gevorgyan

Quick and Useful with Anna Gevorgyan

In 21st century our daily buzz is so intense, that to be able to do everything is almost impossible. But the most difficult part is on women, and young moms who have career and have to do everything on time.

TV host, actress Anna Gevorgyan, not only has a career, but also happy family. She has two wonderful kids. And it seems impossible for Anna to have it all.

So Anna had to adopt herself to new environment and also be a house wife. And can you imagine, that she manages to prepare everything for her kds and husband in time, after work.

 

Reservin Armenia together with Anna decided to create a new column, where she will share her experience, her cooking tips and other interesting stuff, which will help you and save your money as well. If you are ready, we can begin. 


 

Author: Anna Gevorgyan


Risotto Primavera

Due to my work, I often find myself in different cafes and restaurants in the city and I have a habit to make the same dish at home, that I tasted somewhere. This one became one of my friend's and my family favorites.

Risotto Primavera is a very light dish and doesn't have too much calories. So you don't have to worry about your figure, while eating it. It is very convenient to eat both on daily basis and when fasting. So this dish is something that can be a good starter for you dinner. 

To cook for 8 people you will need:

Rice -  500 grams – 350 AMD

Mashroom – 250 grams – 400 AMD

Carrot – 3 – 100 AMD

Canned green bean – 250 grams – 400 AMD

Canned corn – 250 grams – 400 AMD

Oil – 100 grams

 Salt, red and blackpepper

Cost: 1650 AMD։

Preparation time՝ 25 minutes։


First of all let's prepare rice. Fry it with oil as long as they become juicy. Than add salt, water and boil it on middle fire till the water is dry. 

Grate carrot, cut mushroom and fry it with middle fire. Afte 5 minutes add beans, corn and spices. Mix the vegetables with rice. And here you go! 


 

  

  

  

 

9622

The required fields are marked with an asterisk (*).

 

Արեւիկ April 20, 2016
Սիրելի Աննա, ողջունում եմ ձեր վերադարձը եթեր՝ անգամ նոր տեսաշարով: Ռիզոտտոյի համն ու բույրը շատ ախորժելի էր, իսկ պարզությունը ինձ թելադրում է անպայման այն ներառել իմ ճաշացանկում: Խնդրում եմ հուշեք, թե ինչ տեսակի բրինձ օգտագործեմ ու ես ձեզ անպայման կհրավիրեմ իմ պատրաստած Ռիզոտտոն համտեսելու: Շնորհակալություն ՀԳ. Սպասում եմ ձեր հաջորդ ճաշատեսակներին, համացանցով թակեք իմ դուռն ու ասեք. ԵՍ ԱՆՆԱՆ ԵՄ:
^ Back to top