Total count кофеен: 39

All the cafes of Yerevan

Cosi È La Vita

Tamanyan 2/19

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Studio Cafe
Reviews

Isahakyan 38

Avg.check
4000 AMD
Working time

call for reservation

EG Smoke

Իսահակյան 14

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

August Cafe
Reviews

Tamanyan 2/29

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Haldi.co Coffee or TEA

Derenik Demirchyan 22

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Avenue 37

Mashtots 37

Avg.check
8 AMD
Working time

call for reservation

Big Book

Aleq Manukyan 4/2

Avg.check
2000 AMD
Working time

call for reservation

Brioche

Moskovyan 31

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

Astral Cafe

Sayat Nova 2/10

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Barcode

Pushkin 39

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Rolling ice

Tumanyan30/41

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Retro Cafe

Tamanyan 6/6

Avg.check
3500 AMD
Working time Working now

call for reservation

Meeting Point

Amiryan 1

Avg.check
7000 AMD
Working time

call for reservation

Mangiare

Vardanants 18/2

Avg.check
3500 AMD
Working time

call for reservation

Malocco Cafe Cascade
Reviews

Tamanyan 1

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

Designa Cafe

Tumanyan 42

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

^ Back to top