Rozen Tal at Stop

Live. Concert

Stop Music Club

1000AMD

Event finished
Rozen Tal at Stop

Ռոքի սիրահարների համար Ստոպի անակնկալը կլինի Ռոզեն Տալ հայկական ռոք խմբի համերգը։
Լսում ենք, տժժում ենք, խելագարվում ենք` Պրոգրեսիվ , Արտ, Հարդ ռոքի թույն գործերի տակ։
Տոմսերի արժեքը` 1000 դրամ:

Սեղանների ամրագրման համար զանգահարել 060 273 000։

1317

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top