Mad & Nancy B4 set vol.1

Party. DJ SET

Before

1000AMD

Event finished
Mad & Nancy B4 set vol.1

Շատերի ընկալման մեջ տեխնոն ծանր ու դժվար ընկալելի ուղղություն ա, որպես էլեկտրոնային երաժշտության սուբ-ժանր։ Նրանք, ըստ ամենայնի չեն լսել Մելոդիկ Տեխնո Mad & Nancy-ի կատարմամբ։ Նենց, որ էս շաբաթ օրը հրավիրում ենք Ձեզ B4 room միանալու մի անկրկնելի աստրո ճամփորդության Mad & Nancy-ի հետ միասին ~ 
Ուարմափ երաժշտություն ժամը 20:00-ից
Mad & Nancy B4 set. vol 1 սեթի սկիզբ՝ ժամը 23:59-ին
Մուտքավճար 1000 դրամ ժամը 23:00-ից 
 

1360

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top