Another Story Band

Live. Concert

Stop Music Club

free

Event finished
Another Story Band

Հավաքվում ենք մենք ու մենք+ ընկերներ, հյուրեր, պատահական անցորդներ, ռուսական ռոքի երեկոյի Аnother Story Band-ի հետ։
Ինչպես միշտ, հնչելու են սիրված երգեր, տիրելու է անմիջական մթնոլորտ։ Խմում ու տժժում ենք !!!

 

Ամրագրելու համար զանգահարեք 060 273 000 շուրջօրյա հեռախոսահամարին:

1473

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top