Another Story band at Stop

Party. Live. Concert

Stop Music Club

1000AMD

from 9 December 21:00

till 9 December 23:59

Another Story band at Stop

Ռուսական ռոք և ռետրոյի երեկո Another Story խմբի և Ցոյի մասնակցությամբ, այն էլ շաբաթ օրը, այն էլ Ստոպում՝ հին ու նոր երգերի ներքո։ Հավաքվում, երգում, վայելում, խմում․․․մի խոսքով, ինչպես միշտ։
Տոմսերի արժեքը՝ 1000/ 2000 դրամ:

Սեղանների ամրագրման համար զանգահարել 060 273 000։

2796

The required fields are marked with an asterisk (*).

 

There are no comments
^ Back to top