7 April: Good Mood

DJ SET

Stop Music Club

2000AMD

from 7 April 19:00

till 7 April 23:00

7 April: Good Mood

Stop Club-ը հրավիրում է Ձեզ անցկացնելու անմոռանալի Ապրիլի 7-ը մեր յուրօրինակ աշխարհում: Երեկոյի ընթացքում նվագելու են DJ Ed Furey-ը, DJ D.A.N.T.-ը, DJ Max-ը և DJ Rijj Hower-ը: Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը:
Սկսում ենք 20:00-ից
Տոմսի արժեքը՝ 2000դրամ
Face Control / Dress Code

2671

The required fields are marked with an asterisk (*).

 

There are no comments
^ Back to top