H2B: new music formula / Electro-Ethno music

Party. Live. Concert. DJ SET

Stop Music Club

free

Event finished
H2B: new music formula / Electro-Ethno music

Նոր շունչ, նոր ոչ, նոր մյուզիք և միքսեր՝ H2B նախագիծը Բագրատ Տերտերյանի և Հայկ Կարապետյանի մասնակցությամբ ներկայացնելու է մյուզիքի նոր բանաձև՝ էլեկտրոյի և էթնոյի գունեղ խառնուրդ։
Տոմսի արժեքը՝ 1000 դրամ։

1453

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top