Nemra at Stop

Party

Stop Music Club

2000AMD

Event finished
Nemra at Stop

Նեմռռռացինե՛ր...
Սկսում ենք 2017-ը՝ Stop club-ից:
Կսպասենք ձեզ մեծ սիրով հունվարի 26-ին՝ ժամը 19:00-ին:
Խոստանում ենք ձեզ տաքացնել այս ցրտին:
Կներկայացնենք ձեր կողմից արդեն իսկ սիրված մեր երգերը նաև մեր նոր երգերից, որոնց հետ շատերդ դեռ ծանոթ չեք:
Արժեքը՝ 2000 դրամ:

Սեղանների ամրագրման համար զանգահարել 060 273 000։

1691

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments