Sirius & The Small Bodies rock concert

Live. Concert

Stop Music Club

free

Event finished
Sirius & The Small Bodies rock concert

Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Stop Club, ներկա գտնվելու Sirius և The SmAll Bodies խմբերի ռոք համերգին՝ այն տեղի կունենա փետրվարի 10-ին, ժամը 19։19 ։
Մուտքն ազատ է։
Ամրագրում՝  060 273 000

1763

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top