STAND UP SHOW at EL SKY BAR

Stand Up

El Sky Bar

free

Event finished
STAND UP SHOW at EL SKY BAR

STAND UP SHOW
ՍԵՌԸ ՏԱՐԻՔ ՉԻ ՀԱՐՑՆՈՒՄ

Հովհաննես Դավթյանի և Հայկ Պետրոսյանի մասնակցությամբ

Փետրվարի 25 ,EL SKY բար․
Տոմսերի արժեքն են ՝ 3000, 4000, 5000 դրամ

Մանրամասների և ամրագրման համար զանգայհարել 060 273 000

 

1854

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top