Unlimited Crayfish Party

Tasting menu

Tom Collins PUB

3000AMD

Event finished
Unlimited Crayfish Party

Համեցեք խեցգետին ուտելու ու լավ ուրախանալու ։)
Ամեն չորեքշաբթի մեզ մոտ անսահմանափակ խեցգետնի օր է։
Խեցգետնի արժեքը 3000 դրամ է։
Սեղանների համար նախապես զանգահարել՝ 060 273 000

1661

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments
^ Back to top