VALENTINE's Day

Party. Tasting menu

Divino

free

from 14 February 17:00

till 14 February 23:59

VALENTINE's Day

Դիվինոյում արդեն սիրով լի տրամադրություն է  ❤ Սիրո տոնին ընդառաջ ավելանում են անակնկալները  ❤ Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը, փետրվարի 14ին տեղերը սահմանափակ են  ❤ Հիշեցնենք` ձեզ սպասում է անմոռանալի երեկո և հագեցած ծրագիր  ❤

2712

The required fields are marked with an asterisk (*).

 

There are no comments
^ Back to top