VALENTINE's Day

Party. Tasting menu

Divino

free

Event finished
VALENTINE's Day

Դիվինոյում արդեն սիրով լի տրամադրություն է  ❤ Սիրո տոնին ընդառաջ ավելանում են անակնկալները  ❤ Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը, փետրվարի 14ին տեղերը սահմանափակ են  ❤ Հիշեցնենք` ձեզ սպասում է անմոռանալի երեկո և հագեցած ծրագիր  ❤

1763

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
There are no comments