• Parking
  • Wi-Fi
  • Air conditioning

This warm and family place is appropriate to visit in every hour of day. Wild range of teas, cocktails, drinks and light dishes are served here.Two halls are designed with bright colored decorations, pillows and upholstered benches. McGuffin Art House hosts thematic and much other type of parties.

 

Amenities and More

No Smoking No
Delivery No
Payment method Cash
Views: today 7, total 5796

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
 
 
Արմինա August 26, 2016

Ամենաջերմ ու մի տեսակ <<տաքուկ>> վայրերից մեկն է՝հատկապես ցուրտ եղանակին․Սպասարկումից ևս գոհ եմ,Մերսի երեխեք
  • Yerevan, Kentron, Parpetsi 16
  • call for reservation