• Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Veranda

«Choccolatnica» cafe is in the middle of capital-nearby Opera and Ballet theatre.  In the evenings you can listen to Jazz and classical music here, and sometimes even LIVE performances.In addition to various coffees and teas cafe serves light dishes and fresh cakes. During summer time you may also smoke a hookah here.

For reservation please call  +374 60 273 000  around the clock! 

Amenities and More

No Smoking No
Delivery No
Payment method Cash
Views: today 1, total 11905

The required fields are marked with an asterisk (*).

 
 
 
Lusine September 7, 2020

Միշտ այցելել եմ, բայց այսօրվանից սկսած ցանկություն չունեմ այլևս։ պատվիրված նուռը որդնած էր , չենք օգտվել, հաշվի մեջ ըստ իս չպետք է ներառվեր։ Ինչի՞ պիտի մարդը վճարի մի բանի համար, ինչից չի օգտվել։
Lusine September 7, 2020

Միշտ այցելել եմ, բայց այսօրվանից սկսած ցանկություն չունեմ այլևս։ պատվիրված նուռը որդնած էր , չենք օգտվել, հաշվի մեջ ըստ իս չպետք է ներառվեր։ Ինչի՞ պիտի մարդը վճարի մի բանի համար, ինչից չի օգտվել։
  • Yerevan, Kentron, Freedom Square
  • call for reservation