Total count кофеен: 51

All the cafes of Yerevan

EG Smoke

Իսահակյան 14

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

DipnDip Armenia

Northern Ave. 1

Avg.check
10 AMD
Working time

call for reservation

Barcode

Pushkin 39

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Avenue by L’Orange

5 Northern Ave,

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

The Italian Armenia

Hanrapetutyan 52

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

Designa Cafe

Tumanyan 42

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Bueno Yerevan

Dzorap 35

Avg.check
7500 AMD
Working time

call for reservation

Malocco Pastry & More

Saryan 6

Avg.check
7500 AMD
Working time

call for reservation

Segafredo

Northern Ave. 1/5

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

The Green Bean Coffee Shop

Amiryan 10

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

August Cafe
Reviews

Tamanyan 2/29

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Retro Cafe

Tamanyan 6/6

Avg.check
3500 AMD
Working time

call for reservation

Muraba

Moskovyan 24

Avg.check
2000 AMD
Working time

call for reservation

Marilda

43/1 Pushkin St,

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Lagonid

Nalbandyan St., 37 Building

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

Yerevans Cafe

Mashtots 27/2

Avg.check
7500 AMD
Working time

call for reservation

^ Back to top