Total count cub: 29

All Club Yerevan

Paparazzi Club
Reviews

Abovyan 3

Avg.check
3500 AMD
Working time

call for reservation

Paparazzi Cafe
Reviews

Abovyan 3

Avg.check
3500 AMD
Working time

call for reservation

Queen Bar

Sayat Nova 1

Avg.check
4000 AMD
Working time

call for reservation

Before

Teryan 105/1

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

The Coast Yerevan

Tamanyan 2/2

Avg.check
6500 AMD
Working time Working now

call for reservation

Avantgard Folk Music Center

Pushkin 3a

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

STAND PUB CLUB

Koryun 19a

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

The Venue

Bagramyan 1/1

Avg.check
4000 AMD
Working time

call for reservation

Borodach

Arami 2

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Stop Music Club

Isahakyan 38

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

Hindenburg

Baghramyan 1

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

Alibi Club

Sayat Nova 1

Avg.check
5000 AMD
Working time

call for reservation

Zeon

Davit Anhaght 6/5

Avg.check
1000 AMD
Working time Working now

call for reservation

El Sky Bar
Reviews

Yerevan Plaza business centre,...

Avg.check
10000 AMD
Working time

call for reservation

Gaudi

Abovyan 26

Avg.check
6000 AMD
Working time

call for reservation

Արշավներ Ակումբ Cafe & Pub

Տերյան 3

Avg.check
3000 AMD
Working time

call for reservation

^ Back to top