UEFA Champions Final at Paparazzi Club

Սպորտային հեռարձակում. DJ SET

Paparazzi Club

3000Դրամ

Միջոցառումն ավարտվել է
UEFA Champions Final at Paparazzi Club

Well, Saturday is definitely a hot night!! Come watch the final champions league match between Juventus vs Real Madrid at Paparazzi Club on a BIG screen. After the match, DJ Shant and DJ Alen Hertz will continue with AFTERPARTY. Too much passion for one night, right? 

The doors open at 10 PM, Match starts at 10:45 PM, Entrance fee 3000 AMD for Boys

For reservations call 060 273000

1580

(*). նշվածները պարտադիր են լրացման

 
Տվյալներ չկան