Human Element at Mezzo!

Live

Mezzo Classic House-Club

5000Դրամ

27 Մարտ 21:30

մինչև 27 Մարտ 23:59

Human Element at Mezzo!

Scott Kinsey (Keyboards, Vocals) Arto Tuncboyacian (Percussion, Vocals), Gary Novak (Drums), Matthew Garrison (Basses).
Entrance: 5000, 10.000, 15.000, 20.000 AMD

2692

(*). նշվածները պարտադիր են լրացման

 

Տվյալներ չկան
^ Վեր